REACh

Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier.

Uppställning av produkter som omfattas av Reach-direktivet.

Läs mer>>