ORGALIME S 2012 OCH SW 14

Vid leveranser från Mitutoyo tillämpas de Allmänna bestämmelserna ORGALIME S 2012 och

ORGALIME SW 14.

 

ORGALIME S 2012 AND SW 14

At deliveries Mitutoyo apply the General Conditions ORGALIME S 2012 and ORGALIME SW 14.