Roundtest RA-120P - PC-baserad kontroll av formavvikelser i produktionsmiljö

Roundtest RA-120P

Roundtest RA-120P är en kompakt, prisvärd och lättanvänd utrustning för mätning av rundformsgeometrier såsom rundhet, planhet, etc. ute i verkstaden. Den erbjuder också alla de dataanalysmöjligheter som krävs av rundhetsmätinstrument för laboratorieändamål och har en detektor med ett brett mätområde på ±1000μm och ett bord med den höga rotationsnoggrannheten (0,04+0,0006H)µm. RA-120P är en PC-baserad modell där alla moment styrs av den kraftfulla programvaran ROUNDPAK. ROUNDPAK ger dig perfekta möjligheter till enstycksmätning och detaljprogrammering.

Product catalogue