Roundtest RA-120 - Kontroll av formavvikelser i produktionsmiljö

Roundtest RA-120 är en kompakt, prisvärd och lättanvänd utrustning för mätning av rundformsgeometrier såsom rundhet, planhet, etc. ute i verkstaden. Den erbjuder också alla de dataanalysmöjligheter som krävs av rundhetsmätinstrument för laboratorieändamål och har en detektor med ett brett mätområde på ±1000μm och ett bord med den höga rotationsnoggrannheten (0,04+0,0006H)µm. RA-120 är en modell med inbyggd specialanpassad processor och där alla moment styrs via kontrollpanelen i huvudenheten.

- RA-120 är en mycket kompakt utrustning med inbyggd processor och skrivare vilket gör den idealisk för placering i begränsade utrymmen.
- Mätresultat och avlästa profiler visas på den stora och tydliga LCD-panelen.
- Enkelklicksstyrning.
- 16 valbara menyspråk.
- Uppfyller EN ISO standarder såsom 12181-1, 12181-2, 12781-1 och 12781-2
- USB kommunikationsprogram – Microsoft® Excel ® baserat – för import av resultat samt skapa, spara och utskrift av mätprotokoll på PC.

Product catalogue