Repeterbarhet med Lasermikrometer

Ett kort klipp som visar repeterbarheten med en Mitutoyo Laser Scan Micrometer (LSM503S), en Mitutoyo Displayenhet (LSM-6200) och en justerbar fixtur för arbetsstycket.