Quick Image 2D visionmätsystem

Snabb, repeterbar och mycket noggrann beröringsfri mätning finns nu tillgänglig för användning direkt i produktionen utan krav på djupa tekniska kunskaper. Med den nya generationens Quick Image 2D visionmätsystem och den nya programvaran QIPAK v5 kan mätningar genomföras med bara ett knapptryck.

 


Product catalogue