Mach 3A i automation

CMM för höghastighetsmätning direkt i produktionen.
MACH-3A erbjuder hög genomströmning vilket bidrar till sänkta kostnader.
De små inbyggnadsmåtten spar värdefull yta i din produktion.